Ani pro vojenskou policii zákony neplatí

V resortu ministerstva obrany by měla vojenská policie dohlížet na to, že se nikdo ze zaměstnanců Armády ČR nedopouští protiprávního jednání naplňujícícho znaky trestného činu nebo přestupku.

Voják, kterému v rozporu se zákonem posudkový lékař nevydal posudek o zdravotní způsobilosti, čímž se dotyčný lékař dopustil přestupku podle zákona o specifických zdravotních službách, za který hrozí pokuta až 100 tis. Kč a vojáka propustí jako zdravotně nezpůsobilého, podal vojenské policii podnět k vyšetřování, nicméně ani v tak jasném případě vojenská policie naplnění znaku přestupku nespatřuje.

Pokud nefunguje vlastní kontrola zákonnosti ani v restoru obrany, může fungovat v jiných oblastech státní správy? Pokud státní složky zákony nedodržují a kontrolní orgány jejich nezákonnosti kryjí, namísto postihu, co může od státu očekávat běžný občan? Co dalšího zaměstnancům státu ještě prochází, aniž by byli konfrontování a vyšetřováni?

Přílohy

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Profesní sdružení vojáků v činné službě
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
Email: info@acr.prolibertate.cz